Home

Dierfysiotherapie

Fysiotherapie bij paarden

Fysiotherapie is binnen de humane gezondheidszorg een algemeen bekende, volledig geaccepteerde therapievorm met goede resultaten.
Dierfysiotherapie is nog een jong, sinds 1992 erkend, beroep en valt onder de reguliere diergeneeskunde. Een dierfysiotherapeut is verplicht om zich te registreren in het diergeneeskunderegister.
De laatste jaren neemt dierfysiotherapie een steeds belangrijkere plaats in bij de (para)veterinaire begeleiding en behandeling van paarden.
Dierenfysiotherapeuten richten zich evenals humaan fysiotherapeuten op de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat. Hiertoe behoren onder andere de wervelkolom, het bekken, het zenuwstelsel, spieren en gewrichten.

Aan het bewegingsapparaat van een paard worden in de paardensport hoge eisen gesteld. Een optimale prestatie vereist en goede kwaliteit van bewegen zonder belemmeringen.
Het doel van fysiotherapie is om het paard zo optimaal en pijnvrij mogelijk te laten functioneren. Door middel van fysiotherapie kunnen verstoringen in het bewegingsapparaat worden opgespoord en behandeld zodat het paard pijnvrij en zonder compensatie kan bewegen. Het paard zit hierdoor makkelijker bewegen en is in staat tot beter presteren.

Een fysiotherapeutische behandeling kan plaatsvinden na verwijzing van een dierenarts, of als er aanleiding voor is preventief.

Het is belangrijk om als dierenfysiotherapeut samen te werken met een team van dierenarts, hoefsmid, tandarts, zadelmaker, instructeur etc. voor een optimale begeleiding van het paard en uiteraard ook de ruiter.

Chiropactie/manueeltherapie bij paarden

In 2005 is in Nederland de opleiding "Focus on the Equine Spine" (afgekort FES) gestart. Deze opleiding is alleen toegankelijk voor dierenfysiotherapeuten en dierenartsen. Tijdens deze 2 jarige deeltijdstudie wordt men geschoold in onderzoeks- en behandeltechnieken met betrekking tot de wervelkolom.
 


Realisatie: Sybit - Software op Maat